YOUNGO

«In Poland we care. I care. Do you?»

IMG_1881

Da har vi endelig kommet fram til Warszawa hvor FNs 19. klimakonferanse skal foregå fra 11. til 22. november. Slagordet Warszawa har valgt for konferansen er «I care». På vei for å registrere oss for konferansen, stoppet vi og observerte et av Warsawas tre kullkraftverk: Parallelt med FNs klimakonferanse arrangerer nemlig  Polens finansminister møte i World Coal Assosiation. Vi håper likevel at Polen ‘cares’ på alvor.

IMG_1886

På søndag var vi med på COY (Conference of Youths), hvor ungdom som skal delta på klimatoppmøtet møtes for å samkjøre og planlegge hvordan vi skal arbeide under konferansen. I løpet av COP vil ungdom fra hele verden jobbe felles med aksjoner og lobbyarbeid under den løst sammensatte gruppa YOUNGO, (young-NGOs).

IMG_1894

Samtidig med COY, var det samling av PowerShift for Sentral- og Øst-Europa. Budskapet er klart: slutt med fossil-subsider nå! (Og jada, det gjelder selvfølgelig i Nordsjøen også…)

IMG_1892

Når man går rundt i Warsawa er det ikke mye som viser at byen er i ferd med å arrangere et av verdens viktigste årlige toppmøter. Reklameplaktene er ikke mange, men én har vi sett. Og den er til gjengjeld stor og fargerik.

IMG_1896

I morgen åpner konferansen. Og i morgen er Polens nasjonaldag. Oppdateringer kommer jevnlig. Enn så lenge: over og ut fra Warszawa. Hilsen Astrid.

FNs generalsektretær Ban Ki-moon, med klar oppfording til dagens unge – gjør et klimvalg!

I Bonn var Ingrid Verne og jeg med på et videomøte mellom FNs generalsekretær Ban Ki-moon og ungdommsrepresentantene ved UNFCCC (YOUNGO), og beskjeden fra FNs genralsekretær var klar:

Vi kan klare å kontrollere temperaturstigningen til 2°C, men det krever at vi som unge i dag sier ifra ved å legge press på våre nasjonale politikere til å sette klimaet høyt på dagsordenen. Skal vi unngå fryktelige konsekvenser av klimaendringene må vi ta umiddelbar handling, ved å støtte opp om ny klimavennlig teknologi, endre forbruksmønster og ikke minst forandre holdningene våre.

«We have only one planet earth, with which we have to care. We can not negotiate with the nature, nature does not wait.»

Utfordring vi står overfor i nær framtid krever samarbeid mellom styresmakter og sivilsamfunnet. Myndighetene har blitt enige om å få på plass en global juridisk bindene klimaavtale innen 2015, som skal tre i kraft i 2020. Ban Ki-moon sa han ville gjøre sin del av jobben ved å løfte internasjonale lederes vilje til å sørge for at avtalen er på plass innen enden av desember 2015.

For å beholde verden som et fint sted å leve hadde Ban Ki-moon en klar utfordring til oss unge: Vi må komme opp med motivasjon og kreative ideer, slik at vi kan kontrollere temperaturendringene til 2°C. Fossil status quo er ikke et bra alternativ.

Det viktigste vi kan gjøre for klimaet er å si ifra til politikerne at de må ta klimautfordringen på alvor.

9. september er det stortingsvalg. Seriøs handling mot klimaforandringer kan ikke utsettes lenger. Jeg slenger meg på Ban Ki og oppfordrer alle til å bruke sin stemme for å utfordre politikerne til å ta mer ansvar for framtiden. Sett deg godt inn i hvordan klimapolitikk partiene fører, og gi en stemme til de som virkelig vil ta vare på jorda vår!

– Astrid Å

Aksjon i Bonn: Ikkje gløm dei gamle forhandlingsspora!

YOUNGO, nettverket av ungdomsorganisasjonar på klimaforhandlingane, har arrangert ein aksjon i dag. Changemaker var òg med. Bodskapen var at det trengst høgare ambisjonar i forhandlingane om Kyotoprotokollen (KP) og forhandlingane om langsiktig samarbeid (LCA). Me ville uttrykka vår bekymring for at det nye forhandlingssporet for Durbanplattformen (ADP) drar for mykje fokus vekk frå dei viktige prosessane som har foregått og foregår under KP og LCA. Arbeidet under DP er sjølvsagt veldig viktig, men dei rike landa må ikkje glømma forpliktingar i dei allereie etablerte spora.

Under aksjonen inviterte me forhandlarar frå i-land til å legga ambisjonar i å kutta utslepp før 2020. Det er viktig at ein ikkje bare har ei klimaavtale klar til å tre i kraft i 2020, men at ein òg kuttar utslepp i perioden før. Maja var utkledd som nykomaren ADP. Ho hadde fest saman med forhandlarar som ga henne mykje merksemd. I bakgrunnen sto dei to triste forhandlingsspora KP og LCA med utstrakte hender og ønske om meir ambisjonar. Forhandlarane var inviterte til å gi dei gåvepakkar med ambisjonar. Me hadde dessutan eit banner med teksten: «Your present is our future».

Her er nokre bilde frå aksjonen:

Photos: Sébastien Duyck

Tweets, plukk og miks fra Bonn.

Hei! Det skjer jo mye annet enn tørre tekstdiskusjoner under mellomforhandlingene i Bonn. Sivilsamfunnet og sosiale medier gir deg et alternativt innblikk:

Twittsies:
Connie Hedegaard ‏@CHedegaardEU#Bonn talks – Shared message from more than 130 countries: what we achieved in Durban must not be lost. We must move forward, not backward.
Maja Gudim Burheim ‏@Majagubu@youngo intervention on long term finance at #unfccc. «The GCF must not be an empty shell. Now is the time to act» #Bonn@ChangemakerNor
Kari-Anne Isaksen ‏@kaisaksen#Youth about filling the fund at #unfccc. You spend money on military budgets, should rarther protect children&youth from #climatechange.

Kari-Anne Isaksen ‏@kaisaksen: More market mechanisms in the #unfccc? No thanks! #youngo with action today: «Action Not Distraction» @spireorg

Youngoaksjon på tirsdag. Trenger vi flere markedsmekanismer i klimaregimet? – No thanks!

Sébastien Duyck ‏@duycksSouthAfrican delegate now challenging ArthurRM by questioning every single slide of presentation. Loving cooperative atmosphere at#UNFCCC
Mattias R. Bergset ‏@mattiasbergsetTips. La @Majagubu og @JonSchj gi deg oppdateringar på dei siste dagane i #Bonn + instruksar om kvar skapet skal stå.

Ett sitat:

Russisk forhandlingsleder i ADP-diskusjon:

På russisk har vi et ordtak som passer godt nå; «Peter og Ivan bare står og ser på hverandre. Jordet står fortsatt upløyd». Eh… forresten. (Ser opp på storskjermen) Jeg tror Peter sitter bak meg… (Vi er usikre, men kan ha vært USA som vinker beskjedent til salen) Samtlige bryter ut i latter.

Pics!

«your present is our future»: Dagens Youngo-aksjon skal oppfordre rike land å legge ambisjoner i KP og LCA og krever handling før 2020.

Heia KP og LCA! De gamle sporene faller i skyggen av diskusjonene av den nye Durbanplattformen.

Fortsettelse følger. Ut.

Bonnanza!

Jon: Hei Frikk!
Frikk: Hei.
Jon: Jeg skal gå rett på sak. Hva i helvete skjedde under møtet med Christiana Figueres?
Frikk: Ho begynte å grine.
Jon: Puncha du henne i trynet?
Frikk: Ja. Nei. Halvveis.
Jon: Neida, jeg bare tøyser. For dere som er nye på bloggen kan jeg opplyse om at Figueres er leder for FNs klimasekreteriat, og har hovedansvaret for forhandlingene. Jeg var faktisk tilstede da det skjedde, og Frikk slo henne ikke.
(mer…)