valg 2009

Klima en tapt sak?

Ja, da var så godt som alle stemmene fra Stortingsvalget 2009 telt opp. Ut ifra resultatet kan man konkludere med at partiene med størst klimaprofil gjorde et dårlig valg.

Jeg vil benytte anledningen til å kritisere medienes dekning av valgkampen. Fokus på krangler og konflikt, klesvalg og kroppsfasong fikk ofte større plass enn de politiske sakene. Politiske saker kom i skyggen av diskusjoner om konstellasjoner og krangler om hvem som kan eller ikke kan samarbeide med hvem. Det ser ut til at pressen er mer opptatt av å underholde enn å opplyse. Bakgrunnsinformasjon og fakta drukner i tabloide overskrifter.

En av sakene som likevel fikk en del oppmerksmhet var spørsmålet om oljeboring i Lofoten og Vesterålen. De partiene som tok klart standpunkt mot oljeboring har ikke fått stor stemmeuttelling av den grunn. Oljeboring fører med seg økte klimagassutslipp – noe verden trenger mindre av. Den norske befolkningen ser ikke ut til å ha tatt klimakrisen inn over seg. Her har Changemaker en enorm oppgave å gjøre. Klimakrisen er her – NÅ. I dag er det akutt matkrise i hele det østlige Afrika på grunn av tørke. Regnmønsteret har dramatisk endret seg de siste årene, og livsgrunnlaget til millioner av mennesker er usikkert. For å få bukt med problemet før det er for sent å gjøre noe med klimaendringene, må vi handle. Norge må ta ansvar, og dette må vi sørge for at vår sittende statsminister vil gjøre.

Kjære leser – stem på oss

Desverre kan man ikke stemme på Changemaker ved stortingsvalget. Men du har muligheten til å stemme på Changemaker sin blogg på Bloggvalget 09 hos valgprat.no. Dersom du liker denne bloggen da vel og merke. Men husk, dette er bare en oppvarming til det viktigste valget som er på søndag og mandag. Stem for rettferdighet!

Til høyre i margen kan du trykke på den røde setningen som sier «Stem på meg i bloggvalget 2009».

Kva er det vi vil telle ned til?

VegvalTida går. Det er kanskje vanskeleg å høyre klokka tikke no i valkampen. Klimasaka forsvinn i stor grad bak viktigare saker som alkoholsal på bensinstasjonar og buplikt. Den 14. september er valdagen. Det er på tide å gjere dette til eit klimaval!

Grunnen til dette er ganske enkel. Det hastar å gjere noko for å greie å stoppe klimaendringane. FNs klimatoppmøte arrangerast i København  no i desember. Det er viktig at vi sender ei regjering til dette møtet som er villig til å gjere grep for å få bukt med klimaproblematikken. Vise vilje til å ta på seg store kutt på heimebane, samt legge pengar på bordet til finansiering av klimatiltak.

Vi er avhengige av at den nye klimaavtala vert både effektiv og rettferdig. Til no i forhandlingane har ikkje dei rike landa vist vilje til å strekke seg langt nok for å nå dette målet.

(mer…)

FrP ønsker norske våpen på avveie!

Selger vi aksjene i våpenselskap som Kongsberggruppen, slik FrP planlegger, er det stor fare for at norske våpen havner på avveie, og kunne drepe uskyldige i kriger vi ikke ønsker å ha noe med.
Fremskrittspartiet vil åpne for salg av statlige aksjer for mer enn 70 milliarder kroner, om de får makten. På listen står børsnoterte selskaper som Kongsberg Gruppen, Telenor, Cermac og SAS, sier FrP til Dagens Næringsliv.

barn

Hver dag dør over 1000 mennesker i verden som følge av bruk av håndvåpen. Ukontrollert spredning av håndvåpen øker faren for vold og kriminalitet, og undergraver menneskers evne til å satse på egen fremtid. Det er fare for at norske våpen dreper sivile i land som Kongo, Sri Lanka og Israel. Til tross for et strengt norsk eksportregelverk kan norske våpen havne på avveie gjennom norskeide våpenfabrikker i utlandet, da disse ikke er forpliktet til det samme strenge regelverket som fabrikkene i Norge. Med eierskap i våpenselskapene kan den norske stat påvirke selskapene til å forplikte fabrikkene i andre land til det samme regelverket som det norske.

Selger vi aksjene i Kongsberggruppen mister myndighetene denne muligheten, og kontrollen over norske våpen vil bli enda dårligere. Kongsberggruppen har blant annet fabrikker i Canada og USA, som selger våpen til land Norge nekter eksport til, for eksempel Israel.

Dette er nok et eksempel på hvordan FrP ignorerer fattigdoms- og utviklingsspørsmål.

Mad in Norway: viktig kunst for viktig valgkamp!

Det er valgkamp, og noen saker er rett og slett mye viktigere å formidle enn andre. Det handler om hvilke saker, og derav hvilke partier, som vinner folks stemmeseddel. Klima og våpeneksport er definitivt to viktige saker for årets valgkamp. Hvordan formidler vi dette? Changemaker skriver leserinnlegglokalt og nasjonalt, har aksjoner, stiller spørsmål til politikere og blogger på nettet. Wonderbra åpner utstillingen «Mad in Norway»  i Schweigaardsgate 88  20. august.

Wonderbra lager streetart som blant annet tar opp typisk norske temaer som oljeproduksjon og våpeneksport. La deg underholde, provosere og engasjere!

mad

(mer…)

Stortingsvalg 2009: Hvilket parti er mest rettferdig?

Changemaker har valgt ut fem aktuelle og urettferdige saker og gått gjennom partiprogrammene foran høstens stortingsvalg. Hvilket parti er mest rettferdig?

Våpeneksport

Kreve sluttbrukererklæring av alle vi selger våpen til:

sv-logo sp-logo_kopi v krf

Vil ikke kreve sluttbrukererklæring av alle vi selger våpen til:

ap

Tar ikke standpunkt:

h frp

Hva mener Changemaker?

(mer…)

Oljefondet- problematisk våpeneksportør?

oljefond_seddel_bilde side 1

Oljefondet (Statens pensjonsfond – utland) har investert i selskapet som eier det nå havarerte Full City, meldte Aftenposten i går. I april i fjor, samtidig som det var massive protester mot OL i Beijing, kom det frem at et annet skip fra samme selskap, lasteskipet An Yue Jiang, var på vei til Zimbabwe med 77 tonn våpen og ammunisjon, bestilt av landets president Robert Mugabe til den nasjonale hæren.

Våpeneksport er imidlertid ikke god nok grunn til at den norske stat skal trekke ut sine eierandeler, informerte Finansdepartementet på sine nettsider i går. Gro Nystuen, leder i Oljefondets etikkråd, bekrefter dette: – Etikkrådets kriterier er knyttet til hovedsakelig grove menneskerettighetsbrudd, grov miljøskade og grov korrupsjon. Utelukkelsesmekanismene er smale, sier hun.

Dette er ganske betenkelig. I norsk eksportregelverk står det at Norge ikke skal selge våpen til land som er i krig, der krig truer eller der det er borgerkrig. I tillegg skal Norge heller ikke selge våpen til udemokratiske regimer eller der det begås menneskerettighetsbrudd. Zimbabwe er definitivt udemokratisk, og menneskerettighetsbrudd skjer hver dag.

(mer…)