NPT

Aldri meir

Ei lang rekkje Japanarar mintes og ba for ofra etter atombomba i Hiroshima i dag. Foto: TORU YAMANAKA/Afp

I dag er det 65 år siden USA viste verda korleis eitt våpen kan truge vår eigen eksistens.

6. august blei Hiroshima bomba, og tre dagar seinare vart Nagasaki lagt i grus. Kring 210 000 menneske mista livet, og dødstala vart truleg dobla etter kvart som folk døydde av sjukdomen det radioaktive avfallet og skadane angrepa førte med seg.

Desse tala er heilt umogleg å forhalde seg til.

210 000

Eg klarer ikkje å skjønne det. Sånn eigentleg.

Dess meir gjekk BBC si daglege «Witness»-spalte inn på meg i dag.

Av og til må ein ned på individnivå for å skjønne kva uretten vi kjempar mot handlar om.Skriv under på oppropet for ein bindande konvensjon om forbod av atomvåpen.

Provokatomvåpen

Hjemme fra New York. Med veska full av origami-fredsduer.

Japanere er forseggjorde.

Jonas Gahr Støre svarte på twitter etter jeg og Frikk (og flere) spurte han om hvorfor han ikke var i New York. Han er visst på Stortinget i møter og tenker seg muligens nedover i løpet av mai. Jeg snakket med en journalist som hadde sjekket hvilke møter det var – og det var visst ingenting av særlig betydning. Men godt å høre at han tenker å dra ned i løpet av konferansen (som varer i 4 uker). Det blir spennende å se hva utfallet blir. Hvis det blir noe utfall.

Jeg fortalte noen deltakere på konferansen i New York  at vår utenriksminister hadde svart oss to ganger på twitter. Det overrasket stort. Det norske sivile samfunn står i en unik posisjon til å bli hørt og sett av politikerne. Vi er av stor betydning og spiller en viktig rolle. Det er derfor viktig at det sivile samfunn, også i denne saken,  kommer mer på banen. Changemaker er så langt den eneste ungdomsorganisasjonen som jobber aktivt med denne saken. Saken berører mange tema: klima- og miljø, helse, juss, forsvarspolitikk og ikke minst penger. En av de som gjorde at konferansen i 2005 gikk ad undas var Frankrike. Det er store penger i å selge (spre) kunnskap og teknologi på dette feltet – noe som en ikke-spredning vil forhindre. Vi får se om Frankrike tør å være en bremsekloss nå også.

Skal en atomvåpennedrustning hindres av denne mannen?

Obamas vakre ord og motstridende handlinger begynner å bli vanskelig og svelge. Da jeg var i New York talte  USA (Hillary Clinton) for en atomvåpenfri sone i Midt-Østen og for behovet for en total global nedrustning. Siste nytt er at Obama investerer milliarder i rakettsystemet ”Jernkuppelen” i Israel. Rakettsystem (rakett”skjold” som det kalles) er i følge USA nødvendig  for å beskytte seg mot atomvåpen fra Iran og andre lumske land. Prinsippet er ”skyt ned en kule med en kule” – en lite bærekraftig filosofi spør du meg. Milliardinvesteringer i rakettsystem i Israel i tillegg til USAs nye milliardinvesteringer (490 milliarder)  til modernisering av deres atomvåpenarsenal – er fryktelig paradoksalt og provoserende. Gi Nord-Korea én god grunn til å kvitte seg med sine 4-5 atomvåpen. Vær så snill ´ a.

Eller denne mannen?

The Fizzle

Time for retirement

Ikkespredningsavtalen (NPT) har vært betydningsfull etter dens opprettelse i 1968. Flere land har kvittet seg med atomvåpen enn anskaffet atomvåpen. Den forrige tilsynskonferansen (i 2005) gikk totalt i vasken, og vi har nå sett 10 år med stillstand. Det kan lett bli nye 10 år med stillstand. Obama sa i Praha at visjonen hans er en verden uten atomvåpen, men at det muligens ikke vil skje i løpet av hans levetid. Obama er 48 år gammel. Når skal visjonen bli noe mer enn bare ord?  Atombomben blir 65 år i 2010 – og det hadde vært ønskelig med en tidlig pensjon.

En atomvåpenkonvensjon vil forby atomvåpen, utvikling/modernisering av atomvåpen, oppbevaring, bruk og trussel om å bruke atomvåpen. 127 land sier ”ja” til en atomvåpenkonvensjon (Nuclear Weapons Convention). Under tilsynskonferansen har Sveits, Østerrike og NAM (gruppering med over 100 land) fremmet viktigheten av en konvensjon. En konvensjon er nødvendig for å få i gang det NPT-systemet ikke klarer å levere. De atomvåpenlandene som ikke er med i NPT (Israel, Pakistan, India og Nord-Korea) kommer nok aldri til å bli en del av NPT. De kommer aldri til å ønske å ta del i et system som rettferdiggjør at de ikke kan ha atomvåpen i det hele tatt, mens andre land kan ha massevis. For å oppnå en fullstendig nedrustning, kreves en konvensjon. En konvensjon som starter med blanke ark og som er basert på prinsippet ”likt for alle”. Det har blitt samlet 20 millioner underskrifter for å forby atomvåpen*. Japan alene har samlet over 4 millioner underskrifter som fremmer en atomvåpenkonvensjon.

Drop the rhetoric, not the bombs

Norge har vært en stor skuffelse i New York så langt. Ikke stilte vi opp med utenriksministeren vår (men med Gry Larsen) og ikke sa vi noen ting utover det USA sa i sin tale. Gry Larsen nevnte oppropet som 44 norske organisasjoner har tilsluttet seg blant annet Changemaker – og sa på talerstolen i General Assembly Hall at hun var helt enig i dette oppropet. Dette tenkte hun vi skulle bli veldig begeistret for, men hun nevnte ikke hva som var våre krav og forventninger. Hun nevnte ikke at vi i dette oppropet blant annet krever at forhandlingene om en konvensjon må starter under denne tilsynskonferansen . Hun nevnte ikke ordet ”konvensjon” i det hele tatt. Hun sa ingenting om behovet for en tydelig nedrustningsplan eller tidfrister for dette. Norge nevnte heller ikke Ban Ki-Moon og hans 5 point plan. En stor skuffelse.

Møtte Gunnar Stålsett da. Han er æresmedlem av Changemaker og synes vi er flotte.

En takk til Ole Reistad (Statens Strålevern) for overskrifter. Han er en poetisk fysiker.

Underskriftskampenjen til ICAN: http://icanw.org/node/5187

Get the party started

I dag startet NPT – og jeg og resten av den norske NGO-delegasjonen er etter 6 timer i kø – inne i FNs hovedkvarter og har i dag fulgt åpningstalene til de ulike landene. Vi er håpefulle, men klare over de mange mulige bremseklossene.

Mulige partypoopers

Den nye START-avtalen* mellom USA og Russland var en start, og avtalen mellom Norge og Russland en gledelig nyhet. Vi ser at tidligere problematiske bilaterale avtaler i dag er mulige. Det er de internasjonale avtalene som er problemet. Vi så det sist i København – å skape konsensus på internasjonalt nivå er utrolig vanskelig. Denne saken er kanskje enda vanskeligere enn de andre. Det handler om menneskers sikkerhet og trygghet, og det handler om urettferdighet. Ikke bare fordi atomvåpen rammer udiskriminerende og er et våpen mot sivile, men fordi NPT åpner opp for at det er greit at noen land har atomvåpen, mens andre på ingen måte kan tenke tanken.

USA og Russland skal ruste ned noen hundre atomvåpen (nye-START), noe som i og for seg er vel og bra – men at de beholder 1550 atomvåpen hver er ikke uproblematisk. Dette er snakk om kun de strategiske atomvåpnene, og bare de som er utplassert og helt klare til bruk (operasjonelle). Nord-Korea har under 10 strategiske atomvåpen. USA har over 2000 strategiske atomvåpen klare til bruk som de nå skal ruste ned til 1550, og i tillegg har de over 7000 atomvåpen på lager. Kritikken som den nye START-avtalen har mottatt – er helt klart berettiget. Eksakte antall atomvåpen som de enkelte landene har blir holdt som nasjonale hemmeligheter – noe som gjør en nedrustningsprosess vanskelig. Hillary Clinton sa i sin tale i dag at USA skal offentliggjøre deres antall atomvåpen fra i dag av– forhåpentligvis vil andre land følge denne trenden.

Regionale konflikter er den største faren for tilsynskonferansen. De største truslene som kan uten problem velte hele konferansen er Midt-Østen og Iran. Iran kommer til konferansen, mens Nord-Korea, Israel, India og Pakistan ikke er representert. Et problem er at Iran, som medlem av NPT, brøt reglene og startet et hemmelig atomprogram. Mange er uenige i at Iran kan gjøre dette og unngå noen slags straff tross klare brudd på regler. Tilsynskonferansen kan ikke endre NPTs regler (det ville krevd enstemmighet), men reglene må tolkes. Langeland mener det skal være attraktivt å være i NPT – og jo flere land som melder seg ut, jo mindre betydning har NPT. USAs nye atomvåpenpolitikk som blant annet klargjør at USA ikke skal bruke atomvåpen mot ikke-atomvåpenstater i NPT – er med på å gjøre et medlemskap i NPT mer attraktivt.

Det ryktes om at USA egentlig hadde håpet å kunne vise sin store fremgang på atomvåpenfeltet i dag. Men verken START-avtalen eller Prøvestansavtalen (handler ikke om å prøve og stanse med atomvåpen, men å stanse og prøve altså teste atomvåpen) er ratifisert. Mange her er skuffet over Obama. Både Martin Luther King og John F. Kennedy har fremmet den samme visjonen som Obama – en verden uten atomvåpen. Hillary Clinton sa i sin tale i dag at ”Our words will not be remembered if they are not followed by action”.

Nei til Atomvåpen – som jeg reiser med – mener at et dårlig sluttdokument er et verre utfall enn ikke noen enighet i det hele tatt. Ingen enighet i det hele tatt vil føre til at noe må gjøres – vi må finne alternative metoder og gå utenom systemet. Et sluttdokument trenger ikke nødvendigvis å føre til noe positivt utfall eller fremgang, og vi vil fortsatt leve i en verden med atomvåpen. I morgen skal Gry Larsen (statssekretær) holde Norges tale. I dag ble alle talene holdt av enten utenriksministere eller statsledere. At ikke Jonas Gahr Støre er her, er svært skuffende og pinlig, og tyder på at Norge ikke prioriterer NPT høyt nok.

START= Strategic Arms Reduction Treaty

En uoversiktelig, men den foreløpig mest korrekte oversikten over verdens atomvåpen her: http://www.fas.org/programs/ssp/nukes/nuclearweapons/nukestatus.html

Agenda: NYClear Weapons

Fredag og lørdag har jeg deltatt på en ”oppvarmingskonferanse” med annet sivilt samfunn i Riverside Church på Manhattan. Her er det flest grå-permanent-hårede amerikanske kvinner, eldre amerikanske menn med caps og rumpetaske, franske kvinner med flagrende gevanter og japanere. Japan har møtt opp med 1648 NGO-delegater, mens den norske delegasjonen som i utgangspunktet er en av de største delegasjonene består av 16 stk. Japanerne går alle rundt med oversettelsesutstyr, kamera og minikikkerter så de kan stå bakerst (er ikke plass til at de kan sette seg) og lese den lille skriften som power-pointene er utfylt med. De har kapret et helt hotell.

Det ble ingen 1.mai-tog på meg, men flust med taler. Blant annet av FNs generalsekretær Ban Ki-Moon. Det er lite sexy med Ban, men talen var på nippet til å være det. Han var tydelig på at han mener det er nødvendig med en atomvåpenkonvensjon og at han kommer til å fremme dette når tilsynskonferansen (NPT) starter på mandag. I Soria Moria2 står det at hvis tilsynskonferansen ikke blir ”vellykket” i år – skal vi se på andre alternativer – og da er en konvensjon et slikt alternativ.  Mange mener at behovet for en konvensjon er stort. Etter talen stod hele salen (ca 500 stk), holdt i hender og sang We Shall Overcome.  Foran meg stod en bitteliten, krokete japanske dame med en grå knute i nakken med en trepinne i,  og gråt. Det er vanskelig å forstå hvor enormt stort dette er for japanerne.

NPT skal ikke bare fokusere på ikke-spredning, men like mye på nedrustning og atomteknologi til sivilt bruk. Alle er enige i at nedrustning og ikke-spredning er nødvendig, men atomteknologi til sivilt bruk er ikke alle like enige om. Med atomkraftverk kommer muligheten til å lage atomvåpen på kort tid, farer for ulykker med enorme konsekvenser er tilstede og materialet kan havne i ”gale hender”. ”Nuclear-Weapon-Terrorism” får permanentkrøllene i salen til å dirre i frykt.

Hvem er de ”gale hendene”? I stigende rekkefølge: Israel, India, Pakistan, Nord-Korea og Iran. Det finnes i dag 5 ”rette hender” – de 5 atomvåpenstatene i NPT (i tilfeldig rekkefølge): USA, Russland, Kina, Frankrike og Storbritannia.  De var de fem første landene som fikk atomvåpen – og da er det helt OK.  Atomvåpenstatene som i utgangspunktet har atomvåpen for å beskytte seg mot hverandre – er i dag mer en ”atomvåpenklubb”. Spørsmålet ”hvorfor har vi egentlig atomvåpen?” har dukket opp blant annet i den britiske valgkampen. Sikkerhet? Avskrekking? Liberal-demokraten Nick Clegg er den første i britisk valgkamp noensinne som har satt spørsmålstegn ved Storbritannias behov for atomvåpen*. Noen håper og tror at Storbritannia kan bli det første av atomvåpenstatene som kvitter seg med atomvåpen. Deres atomvåpen er gamle og de må snart moderniseres – en avgjørelse må tas snart.

Iran blir ansett som en større trussel en de landene som faktisk har atomvåpen. Iran har et ”skjult” atomvåpenprogram, og har i dag ikke ferdigspikra atomvåpen. Det er uenighet om hvor lang tid det er igjen av prosessen og Iran også har atomvåpen, men det snakkes om 3 år.

I dag blir det tog med tusenvis av mennesker, atomvåpenmusikkfestival og delegasjonen skal spise middag med Knut Langeland – nedrustningsrådgiver i Utenriksdepartementet.  På mandag starter konferansen.

Underskriftskampanje for atomvåpenkonvensjon, kjempebra side: www.icanw.org

Nick Clegg: http://www.telegraph.co.uk/news/election-2010/7612615/General-Election-2010-generals-back-Nick-Clegg-on-Trident-nuclear-deterrent.html

Forventninger til New York

New York – New York – New York

Om jeg har foventninger! Skyskrapere. Høye hæler. Gule drosjer. Dress. Rød leppestift. Jay Z. Godzilla.

Men aller mest har jeg forventninger om at de som bestemmer skal klare å bli enige om at en verden uten atomvåpen er nødvendig og mulig.

Jeg (fra Changemaker) er en del av den norske observatør-delegasjonen som i morgen reiser til New York for å delta på NPT-konferansen* 2010. Gjennomsnittsalderen til delegasjonen skal jeg regne ut i løpet av uka, men jeg vil tippe den ligger på 47 år. Jeg lover ikke å telle grå hår – men det er mange.

Atomvåpen er mest engasjerende for de som har «kjent den kalde krigen på kroppen». Hvorfor er det slik? Atomvåpen er like tilstedeværende og utgjør en like stor trussel nå som den var på 70-tallet. Et atomangrep vil ikke kun ramme leger, Ole Kopreitan og middelaldrene kvinneliga-kvinner. Så hvorfor er ikke vi ungdom opptatt av atomvåpen?

Jeg tror mange av oss kjenner det fjernt at atomvåpen eksisterer. At rundt omkring (ikke så langt unna oss heller) finnes det våpen som kan utslette jorda x antall ganger hvis man bare trykker på den røde knappen. Atomvåpen dreper ikke-diskriminerende og urettferdig. Atomvåpen ødelegger naturen på milevis omkrets. Atomvåpen har seriøse helsemessige følger mange år i ettertid. Rekkevidden er stor, konsekvensene enorme og urettferdighetsmomentet tydelig.

NPT = (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) Er ikkespredningsavtalen som ble inngått i 1968. Alle land er tilsluttet unntatt India, Israel og Pakistan – Nord-Korea er utmeldt.