KrF

Stortingsvalg 2009: Hvilket parti er mest rettferdig?

Changemaker har valgt ut fem aktuelle og urettferdige saker og gått gjennom partiprogrammene foran høstens stortingsvalg. Hvilket parti er mest rettferdig?

Våpeneksport

Kreve sluttbrukererklæring av alle vi selger våpen til:

sv-logo sp-logo_kopi v krf

Vil ikke kreve sluttbrukererklæring av alle vi selger våpen til:

ap

Tar ikke standpunkt:

h frp

Hva mener Changemaker?

(mer…)

Jan Mayen neste?

http://www.jan-mayen.noFor noen uker siden skrev jeg om positive signaler i regjeringens miljøsatsing. Kunngjøringen om at regjeringen vil lete etter olje og gass i områdene rundt Jan Mayen (bildet) er definitivt ikke en av disse. Området er svært sårbart, og ble for et år siden foreslått vernet, med hensyn til blant annet en unik flora og fauna. Et prinsippvedtak mot åpning av nye felter i nord er altså viktigere enn noen gang.

(mer…)

Valg 09. I utenrikspolitikken mer enn bare trivielle forskjeller.

BushCheney2

Det er en pågående debatt i USA som stadig tiltar i styrke. Det handler om et oppgjør med 8 år under Bush/Cheney i administrasjon i det Hvite Hus. Nye detaljer dukker til stadighet opp til overflaten og kaster lange skygger over det politiske landskapet i USA. Sakte men sikkert avdekkes et politisk system som står ansvarlig for korrupsjon, feilinformering av offentligheten, og betydelig misbruk av makt. Behovet for et oppgjør med fortiden er stort, og sammenlikninger med Nurnberg-prosessen sees oftere i amerikanske medier. Det er et økende politisk press for at man må ha et rettslig oppgjør med hva som har foregått i Irak og Afghanistan de siste 8 årene.

(mer…)

Takk KrFU!

i love krfu

Ungdomsorganisasjoner virker! (Må ikke leses som om at jeg ikke har trodd det før, les det bekreftende)

For en uke siden hadde KrF sitt landsmøte der de vedtok sin politikk for neste periode. Politikken på u-landsgjeld er kort sagt: BRA. Her kan man lese om hva KrF nå mener om u-landsgjeld.

Det er viktig å merke seg her at de vil at Norge skal «ha en gjennomgang av norsk utlånspraksis og ettergi all illegitim gjeld«.

Dette er utrolig bra! Og det er verdt å merke seg at dette ikke hadde skjedd hadde det ikke vært for KrFU. Ungdomspartiet skrev sammen med alle de andre ungdomspartiene under på oppropet til SLUG, Kirkens Nødhjelp og Changemaker i sammenheng med fjorårets gjeldskampanje. Under landsmøtet tok de ansvar. Det er KrFU som fikk denne politikken inn i KRF. En politikk programkomiteen i utgangspunktet hadde forkastet. Derfor vil jeg skryte av KrFU som gjorde en sterk jobb under landsstyremøtet for å få inn dette som krav. – Skryt!

KRF går inn for gjeldsrevisjon. One down, more to come!