københavn

Onsdag

Ida er tatt inn i varmen i den norske forhandlingsdelegasjonen de siste dagene av konferansen. Statslederne er igang med offisielle oppfordringer og drittslenginger – Changemaker, NU og Spire har skrevet tale til Stoltenberg. Demonstrasjonene fortsetter på begge sider av gjerdene. Og forhandlingene går i revers!

Det første først. Forhandlingene går ikke fremover, de går bakover – ihvertfall på mange av de mest sentrale områdene. I følge EU er det USA og Kina som må bære ansvaret for dette, noe de ga tydelig uttrykk for tidligere i dag. «En slik situasjon er vanlig», kommer det fra mange hold, særlig av de som har vært på en del av slike konferanser før. Det begynner likevel å bli svært lite tid igjen, skal det bli et resultat i København.

Tale til Stoltenberg
Toppnivå-delen av forhandlingene er igang, og dermed også rekker med taler som foregår i plenumsmøter. Disse møtene er mye preget av repetering av de offisielle posisjonene til landene, men det kommer også oppfordringer, beskyldninger eller kunngjøringer av nye posisjoner eller tilbud. Disse møtene er åpne for alle, også for deg, hvis du klikker det inn på «webcast» her!

Lånt av nho.noChangemaker har derfor, sammen med NU og Spire, skrevet en tale til Stoltenberg, som skal holde sitt innlegg i morgen rundt seks-tiden (følg med!). Denne ble overlevert delegasjonen v/Solheim i dag, og inneholder punkter som statsministeren bør nevne. Blant dem 40% kutt fra den rike verden innen 2020 – inkludert Norge, og penger til tiltak og tilpasning i utviklingsland på kort og lang sikt.

En fot innenfor
Ida er tatt inn i den norske forhandlingsdelegasjonen sammen med lederne av de største organisasjonene som er tilstede her, og vi beholder altså (i tillegg til en fot) øye, øre og arm inne på Bella Center. Det er viktig, og veldig bra gjort av Norge, for fra og med i morgen blir praktisk talt alle NGOer ekskludert fra området, mens det ikke finnes begrensninger på de offisielle forhandlingsdelegasjonene.

Demonstrasjoner innenfor og utenfor
Inne på senteret har rundt 40 personer satt seg ned, og nekter å røre seg før en rettferdig, ambisiøs og bindende avtale er på plass. På utsiden har Flere tusen mennesker prøvd å ta seg inn på området. Det ryktes om overdreven voldsbruk fra politiet.

Til slutt må jeg unnskylde mangel på kreativitet på postene i det siste. Begynner å bli litt sliten.

Rauka ama Hatuta Survive

kenya-680_712340i

Jeg har akkurat kommet hjem fra Nairobi. Jeg ble invitert til en ungdomskonferanse om klima opp mot klimatoppmøtet i København. 100 ungdommer var der, interessen var mye større. Ungdommer fra hele Kenya ble invitert for å lære, utveksle erfaringer, og for å handle. De vil gjøre noe. Klimaendringene er her nå, det kan vi ikke sitte og se på.

Kenyas klimaforhandler var der, stortingspolitikere, representanter fra FNs miljøprogram, sivilsamfunn og næringslivet var der. Ungdommene får stille politikerne og næringslivet til veggs, og det gjør de.

100 utrolig engasjerte mennesker sitter time etter time og følger med på foredrag om COP, MOP, AWLCA, AWKP, REDD og alle andre klimastammespråkakronymer. Og stiller spørsmål. Hvorfor gjør ikke myndighetene nok? Og myndighetene må svare. Det hele minnet rett og slett ganske mye om SNU, bortsett fra èn ting:

Dette er ungdom som merker klimaendringene på kroppen i dag. Klimaendringer er ikke et faktum som deres barn eller barnebarn vil kunne se i fremtiden, det er den brutale sannheten i dag, og har vært det lenge. Regnet kom i høst. Da hadde det vært syv sesonger uten regn. Bøndene hadde plantet fire ganger, men regnet kom aldri, og dermed heller ikke avlingene. Det regnet som kom var likevel mye mindre enn forventet og nødvendig. Dette har ført til at dyrene dør. Matprisene går opp. I min innledning til en paneldebatt fortalte jeg at de aller fleste nordmenn tenker på klimaendringer som noe som vil komme i fremtiden, hvis de i det hele tatt kommer. Da ble det høy latter i salen.

Klimaendringer som skyldes rike lands historiske utslipp, men som rammer utviklingsland og fattige mennesker hardest. Dette handler ikke om utslippsreduksjoner og klimatilpasning, det handler om deres liv!Rauka ama Hatuta Survive- våkn opp, ellers vil vi ikke overleve.

Disse ungdommene jobber i ulike nettverk og organisasjoner med klimatilpasning i lokalsamfunn. Men det er også behov for å jobbe med de grunnleggende årsakene til at behovet for klimatilpasning bare øker og øker. Denne konferansen skal derfor resultere i krav som skal rettes mot kenyanske såvel som rike lands regjeringer. Flere av deltagerne reiser også til København.

Vi skal forandre verden, og vi må tro at det er mulig.

Vellukka og viktig klimaaksjon

Changemaker hadde saman med dei andre norske organisasjonane tilslutta tck tck tck aksjon framfor Stortinget tidlegare i dag. Målet var å skape merksemd rundt klimatoppmøtet i København. Aksjoneskonseptet vart gjennomført 2300 stadar i 130 land verda over samstundes.

Det trengst! I morgon startar høgnivå-samtalane på klima i New York, der Stoltenberg deltek. Seinare i veka skal G20 mellom anna diskutere finansiering av klimatiltak. Måndag neste veke startar det to veker lange forhandlingsmøtet i Bangkok. Det er mange møter i sluttfasen inn mot København, men det er lite tid som gjenstår av forhandlingane.

Klokka tikkar, Stoltenberg!

Ein aktivst ventar på handling før København (foto: NRK)

Ein aktivist frys til, og ventar på handling før København (foto: NRK)

Sjå NRKs dekning av flash mob-aksjonen her!

Har du skrive under på Changemakers klimakampanje enno?

Tørke i Kenya

Da vi våknet til pøsregn i går morges var det få som ropte hurra, men da vi kom på at Kenya, og Øst-Afrika generelt, lider av tørke, gjorde det plutselig ikke så mye allikevel. Dette er noe vi merker heller lite til her vi sitter bak gjerdene på Brackenhurst. Hagen er i full blomst, og gresset er friskt og grønt. Når vi går på tur ser vi heller ikke noe til tørken, teplantasjene er friske og grønne, og jeg har aldri sett en frodigere skog enn den som vokser nedenfor Brackenhurst. Været er også rimelig fuktig. Situasjonen har derimot vært en annen i områdene vi har besøkt på utfluktene våre. Verst var det kanskje i Naivasha, men tørken her skyldes mer enn mangel på regn. Man kunne også merke tørken tydelig i Kajjiado, der vi så utmagrede kuer og døde avlinger.

Teplantasjene ved Brackenhurst står i sterk kontrast til resten av Kenya.

Teplantasjene ved Brackenhurst står i sterk kontrast til resten av Kenya.

(mer…)

Land of the Rising Sea Levels

Japan er ikkje lengre berre landet for den stigane sola. For 20 minutt sidan offentleggjorde Japans delegasjonsleiar landets utsleppsmål fram mot 2020 under klimaforhandlingane i Bonn.

Japan la fram sitt utlseppsmål fram mot 2020 med tre premiss.

  1. Deltaking i den nye klimaavtala frå alle store utlseppsland.
  2. At Japans økonomi framleis vert konkurransedyktig med dei nye måla.
  3. At ein når eit langsiktige mål for å unngå irreversibel påverknad av klimasystemet.

Japan sitt framlegg går på å kutte 15% innanlands i forhold til 2005-nivået innan 2020. Litt enklare sagt: Ein reduksjon på 8% innan 2020 med utgangspukt i referanseåret, 1990. Japan har allereie teke på seg å kutte utsleppa 6% i fram mot 2012, slik beskrive i Kyoto-avtalen. Altså vil dette seie at Japan berre vil ta på seg å redusere utsleppa sine med 2% i tidsperioden 2012 til 2020. For å nå dette målet vil Japan mellom anna auke bruk dets av atomkraft, ifølge Japans delegasjonsleiar.

(mer…)