IEA

Fornybarsatsingen må skje nå!

Faith Birol, sjefsøkonom i Det internasjonale energibyrået (IEA), understreker i en artikkel publisert på COP15s hjemmesider, viktigheten av å starte overgangen til fornybare energikilder så tidlig som mulig. Skal vi klare å holde 2-gradersmålet vil verden trenge en politisk og teknologisk endring uten sidestykke i historien, og endringen må skje nå.

Dagens satsing for liten
Selv om regjeringen har satset langsiktig gjennom flere kanaler, med Enovas nylige milliardtildeling til fire nye vindkraftprosjekter som et av eksemplene, har satsingen vært for liten, for sen. FrP har derfor delvis rett i sin kritikk. Ikke én rød-grønn vindmølle har blitt ferdigstilt i løpet av de siste fire årene. Dette er ikke FrPs hjertesak akkurat, partiet anerkjenner jo, alene i sin tro, som kjent ikke klimaendringene – men kritikken ikke mindre korrekt av den grunn. Høyres utspill om klimainvesteringer gjennom oljefondet, og økt satsing på forskning er også et gledelig innspill i klimadebatten, selv om tanken ikke akkurat er ny. Det som er nytt er målestokken. Når høyre snakker om investeringer i 100-mrd-klassen over 10 år er det både ambisiøst og langsiktig. Bare synd partiet allerede har skutt seg selv i miljøfoten ved å samtidig velge å satse enda mer på oljenæringen.

(mer…)