FrP

Jensen viser lederskap i klimasaken

– Alle ekspertene og dommedagsprofetene har sluttet å snakke om global oppvarming. Det de snakker om nå, er klimaendringer.

Slik uttalte Siv Jensen, leder av Norges nest største parti, seg til årsmøtet i Akershus Frp i går, i følge Aftenposten. Det er bra at noen endelig tar ansvar og sier det som folk flest går og tenker på. Er det virkelig slik at FNs klimapanel har tatt feil? De regnet jo feil på når Himalaya-breene smelter. Og Climategate da, er det egentlig noe troverdighet igjen i dette panelet, hva enn de egentlig driver med? Kan vi endelig koste foreldede begreper som global oppvarming under teppet, og leve videre med bedre samvittighet?

(mer…)

FrP ønsker norske våpen på avveie!

Selger vi aksjene i våpenselskap som Kongsberggruppen, slik FrP planlegger, er det stor fare for at norske våpen havner på avveie, og kunne drepe uskyldige i kriger vi ikke ønsker å ha noe med.
Fremskrittspartiet vil åpne for salg av statlige aksjer for mer enn 70 milliarder kroner, om de får makten. På listen står børsnoterte selskaper som Kongsberg Gruppen, Telenor, Cermac og SAS, sier FrP til Dagens Næringsliv.

barn

Hver dag dør over 1000 mennesker i verden som følge av bruk av håndvåpen. Ukontrollert spredning av håndvåpen øker faren for vold og kriminalitet, og undergraver menneskers evne til å satse på egen fremtid. Det er fare for at norske våpen dreper sivile i land som Kongo, Sri Lanka og Israel. Til tross for et strengt norsk eksportregelverk kan norske våpen havne på avveie gjennom norskeide våpenfabrikker i utlandet, da disse ikke er forpliktet til det samme strenge regelverket som fabrikkene i Norge. Med eierskap i våpenselskapene kan den norske stat påvirke selskapene til å forplikte fabrikkene i andre land til det samme regelverket som det norske.

Selger vi aksjene i Kongsberggruppen mister myndighetene denne muligheten, og kontrollen over norske våpen vil bli enda dårligere. Kongsberggruppen har blant annet fabrikker i Canada og USA, som selger våpen til land Norge nekter eksport til, for eksempel Israel.

Dette er nok et eksempel på hvordan FrP ignorerer fattigdoms- og utviklingsspørsmål.

Stortingsvalg 2009: Hvilket parti er mest rettferdig?

Changemaker har valgt ut fem aktuelle og urettferdige saker og gått gjennom partiprogrammene foran høstens stortingsvalg. Hvilket parti er mest rettferdig?

Våpeneksport

Kreve sluttbrukererklæring av alle vi selger våpen til:

sv-logo sp-logo_kopi v krf

Vil ikke kreve sluttbrukererklæring av alle vi selger våpen til:

ap

Tar ikke standpunkt:

h frp

Hva mener Changemaker?

(mer…)

Fornybarsatsingen må skje nå!

Faith Birol, sjefsøkonom i Det internasjonale energibyrået (IEA), understreker i en artikkel publisert på COP15s hjemmesider, viktigheten av å starte overgangen til fornybare energikilder så tidlig som mulig. Skal vi klare å holde 2-gradersmålet vil verden trenge en politisk og teknologisk endring uten sidestykke i historien, og endringen må skje nå.

Dagens satsing for liten
Selv om regjeringen har satset langsiktig gjennom flere kanaler, med Enovas nylige milliardtildeling til fire nye vindkraftprosjekter som et av eksemplene, har satsingen vært for liten, for sen. FrP har derfor delvis rett i sin kritikk. Ikke én rød-grønn vindmølle har blitt ferdigstilt i løpet av de siste fire årene. Dette er ikke FrPs hjertesak akkurat, partiet anerkjenner jo, alene i sin tro, som kjent ikke klimaendringene – men kritikken ikke mindre korrekt av den grunn. Høyres utspill om klimainvesteringer gjennom oljefondet, og økt satsing på forskning er også et gledelig innspill i klimadebatten, selv om tanken ikke akkurat er ny. Det som er nytt er målestokken. Når høyre snakker om investeringer i 100-mrd-klassen over 10 år er det både ambisiøst og langsiktig. Bare synd partiet allerede har skutt seg selv i miljøfoten ved å samtidig velge å satse enda mer på oljenæringen.

(mer…)

Artisters integritet

(VG nett) Christian Ingebrigtsen åpnet FrPs landsøte med en egenkomponert hymne til partiet og deres verdier. Sangen heter «Fremtiden i dag», og er hørt og kommentert av mange.

Sangen åpner slik:

«Jeg er som folk flest
Jeg vil være fri
Til å velge selv
Å få leve i fred
Jeg tror at vi skal få
Slik som vi gir
Og at hver og en
Er sin egen lykkesmed»

Altså: den begynner greit. Jeg vil også være fri- hvem vil ikke det? Men så får jeg det brått ikke til å stemme. «Hver og en er sin egen lykkes smed». Så når fattige mennesker i Bangladesh mister familiemedlemmer og får revet bort hus og levebrød på grunn av flommer forårsaket av smeltende isbreer i Himalaya som skjer fordi det har blitt varmere på grunn av rike lands massive CO2-utslipp gjennom historien – er det deres egen skyld?

(mer…)