Cancun

Klimatoppmøtet i Cancun, oppsummert

UK Youth Climate Coalition har oppsummert forhandlingsmøtet som var i Cancun rett før nyttår:

Ordforklaringar: COP: Conference of the Parties, klimatoppmøtet for partar av FNs Klimakonvensjon. Cancun var nummer 16 i rekka. Da Yoof: Refererar her til ungdommen som følger klimaforhandlingane. Vi er annerkjendt som ein av åtte interessegrupper, ved sida av landa som forhandlar. Ungdommen kallar seg YOUNGO, Da Yoof er vel eit forsøk på eit ungdomleg språk. SBI: Subsidiary Body for Implementation, underkomite for implementering. Det var eit viktig vedtak for ungdommen i dette forhandlingssportet, og forhandlingsleiaren delte ut stjerner til dei ulike landa for stemde for vedtaket. — Kva kan vi forvente av kliamtoppmøtet i Durban? Kva skal til for land binder seg til ein rettferdig og ambisiøs klimaavtale? Og korleis sikrar vi at tiltaka ein binder seg til vert gjennomført? Er internasjonale forhandlingar vegen å gå? Køyr debatt!

Krisestemning under Kyoto

Rights: CAN/ECO (climatenetwork.org), avaaz.org, tcktcktck.com

Begynner aa bli litt krise for Kyoyo. Japan er enda like vrange, noe som har foert til Russland som har vaert relativt stille om saken til naa offisielt har uttalt at de ikke vil vaere med paa veien videre. Det var, og er enda, haap om aa faa overtalt Russland, Japan og Canada til aa forplikte seg til en ny periode, naar den naavaerende utloeper i 2012, men dette ser hakket verre ut naa. Dette til tross for sterke advarsler fra utviklingslandene om at Kyoto maa viderefoeres!

En viderefoering av Kyoto er ikke «an appropriate way or an effective way or a fair way to tackle climate change», sa Japans forhandler Akira Yamada i gaar.

Russland fulgte opp med «Russia has repeatedly stated, including at the highest political level, that the adoption of commitments for the second commitment period under the Kyoto protocol as it stands now would be neither scientifically, economically or politically effective», og «Russia will not participate in the second commitment period of the Kyoto protocol».

Les artikkel fra Guardian om dette her.

Ellers kommer det ut nye tekster paa rullende baand naa, og skal proeve aa oppdatere raskt om fremdriften utover dagen. Arbeidet naa er lagt opp gjennom saakalte ministerkonsultasjoner, hvor par av forhandlere fra ett utviklingsland og ett industriland, pluss eventuelt flere som vil vaere med, gaar sammen og proever aa lage kompromissloesninger. Disse rapporterer igjen til plenum med visse mellomrom, senest i dag tidlig.

Mer info utover dagen.

Innspurt

Det er torsdag kveld, og forhandlingene begynner å intensiveres. Klokken 18 i morgen skal konferansen offisielt avsluttes, heter det, selv om få snakker om akkurat det uten et skjevt smil om munnen. Det har nærmest blitt en tradisjon at forhandlingene pågår utover lørdagen også, og det er lite som tyder på at det skal være anderledes i år.

Optimismen fra tidligere i uka har nemlig begynt å forsvinne, da framgangen er mindre, og tregere, enn man håpet på i begynnelsen. Trass i hederlige forsøk fra de mexicanske fasilitatorene på å holde forhandlingene borte fra de minste rommene på Moon Palace, er det slik at færre og færre vet hva som egentlig foregår.  Vi er likevel et godt stykke fra København når det kommer til mangel på inkludering og gjennomsiktighet, heldigvis.

En del elementer av en helhetlig avtale er på plass, og endel har allerede vært det  en god stund, men blir holdt som «gissel» for å oppnå denne «balanserte pakken» som alle snakker om. At vi skal ha en regnskogsavtale, og et «grønt fond» for finansiering er noe de aller fleste enes om, men det var likevel det Stoltenberg valgte å fokusere på i sin tale i går.De langt mer omstridte spørsmålene om utslippskutt i rike land, måling og rapportering av tiltak, og videreføring av Kyoto-avtalen ble ikke nevnt.


Den Balanserte Pakken

I møte med forhandlingsdelegasjonen tidligere i dag, fikk vi bekreftelse på at Norge ønsker en videreføring av Kyoto, og jobber med dette aktivt. Det er vi glade for, men vi ønsker en tydeligere kommunikasjon, og tydelige krav til verdenssamfunnet om at det som ligger på bordet i dag ikke er godt nok.

På dette tidspunktet kan enda alt skje i Cancun, og de fleste mulighetene er enda åpne. Et av de store spørsmålene er hvordan vi kan «forankre» de utslippsmålene hvert land har kommet med, og hvordan vi skal øke disse målene til det nivået som behøves. Og knyttet til dette er selvfølgelig spørsmålet om hva de skal forankres fast til: Kyoto-avtalen (forutsetter en videreføring), en enkeltavgjoerelse (COP-decision), et løst informasjonsdokument, et register, begge, alle, mulighetene er egentlig uante.

Litt morsomt dette med «forankring» forresten. Ord som pledge, bind, anchor, committment, target, osv. har selvfølgelig alle forskjellig betydning, og alle partene har selvfølgelig en forskjellig forståelse av dem. Derfor må man finne på stadig nye ord for ikke å gjøre det for «bindende» for noen, eller for løst for noen andre.

We might committ to our pledges, but we won’t bind our targets, hørte jeg noen si. Eller, noen kunne ihvertfall sagt noe slikt.

Vage formuleringer og lave ambisjoner til tross: ting går fremover og ikke bakover, og det er enda mulig å få på plass mye viktig i Cancun. Og vi lover selvfølgelig å gjøre vårt beste for å forandre verden. Si også ifra om det er noe som er uklart eller trengs å utdypes.

Börjar med att jag slog tillbaka

 Kva kan ein rappar som Timbuktu tilføye klimaforhandlingane i Cancún?

Eg vel å ta turen tilbake til 2005 når eg skal prøve å gje eit inntrykk av forhandlingstilstanden i Cancún. Den svenske og framleis turnerande Timbuktu illustrerar tidvis stemninga i forhandlingssalane godt i ei av sine låtar. Eg tek meg fridomen til å gje att delar av teksten: (mer…)

Same same, but different

Det har blitt fredag kveld i første forhandlingsuke raskt som bare søren. Hva har skjedd? Er vi nærmere en klimaavtale etter fem forhandlingsdager? Her er en statusoppdatering. (Går an å se på bildene også.)

Barn og unge har fått en liten seier, det kan nevnes med en gang. I det internasjonale ungdomsnettverket (YOUNGO) har en arbeidsgruppe, hvor blant andre Kari-Anne fra Spire har hatt en lederrolle det siste året, jobbet for å økt klimafokus  i utdanning og , og økt deltakelse av barn og unge i beslutningsprosesser. Dette kan du sikkert snart lese mer om her. Det er kanskje en liten seier i den store sammenhengen, men det er ett steg på rett vei som ikke ville vært tatt hadde det ikke vært for innsatsen til en liten gjeng aktivister som har jobbet for det det siste året.

(mer…)