Afghanistan

Sima Samar i Bergen – Afghanistan og menneskerettigheter

Vi kan ikke forhandle når det kommer til menneskerettigheter og da også kvinners rettigheter. Dette er universelle regler som gjelder uansett hvor du bor. Jeg vil at dette skal sies ofte, høyt og tydelig. Dette var et hovedbudskap fra Sima Samar og svaret på spørsmål om hvordan det internasjonale samfunn kan bidra på en konstruktiv måte i Afghanistan.

Sima Samar er formann i Afghan Independent Human Rights Commission.  I kveld gjestet hun Christian Michelsens Institutt i Bergen og fortalte om Afghanistan, menneskerettighetssituasjonen og spesielt kvinners situasjon i Afghanistan.

Konflikten i Afghanistan er vanskelig. Er det lurt at styrkene trekkes ut, i så fall når? Hva skjer om de gjør det? Borgerkrig? Men hva skjer hvis de ikke gjør det? Internasjonale styrker kan ikke være tilstede i så stor grad som nå veldig mye lengre, og USA har også sagt de har som mål å trekke ut styrkene i løpet 2014.

Changemaker har i flere år hatt politikk om Afghanistan, også på den kommende Årssamlingen kommer fredsutvalget til å fremme en uttalelse om hva vi mener bør være Changemakers politikk. Vi ønsker fortsatt at styrkene må trekkes ut, og at en mulig løsning er fredsbevarende styrker med soldater fra så nøytrale land som mulig, og gjerne muslimske land. Dessuten må bistand være langsiktig og drevet av  sivile med god kompetanse, og ikke av kortsiktige, militærstrategiske mål – som ofte er tilfelle i dag.

Kom på Årssamlingen 1.-3.april og du kan og være med å påvirke hva Changemaker skal mene om Afghanistan, og alt annet!

Bergen + PUFF

Det regner og er høst i Bergen, men hva gjør vel det når vi akkurat har fått besøk av hele fredsutvalget:) Vi har hatt masse spennende diskusjoner, lagt planer for PUFF fremover, spist taco og kost oss!

For mange har fredsarbeidet i Changemaker lenge vært ensbetydende med våpenhandel, typisk norsk-kampanje, sluttbrukerklæring osv. Dette har vært bra! Changemaker har virkelig vært med på å sette dette på dagsorden og blitt en viktig stemme i debatten. Vi har dessuten fått til viktige politiske seire:) Vi skal selvsagt fortsette med dette arbeidet, men forbered dere på at fredsarbeidet i Changemaker nå kommer til å inkludere masse mer! Vi skal jobbe med atomvåpen og rakettskjold, fredsskatt og sivile fredstyrker, Afghanistan og norges forhold til Nato, moderne krigføring og selvsagt fortsatt med våpenindustri og en internsasjonal våpenavtale.

Fred ut (eller inn, fram og tilbake)

Valg 09. I utenrikspolitikken mer enn bare trivielle forskjeller.

BushCheney2

Det er en pågående debatt i USA som stadig tiltar i styrke. Det handler om et oppgjør med 8 år under Bush/Cheney i administrasjon i det Hvite Hus. Nye detaljer dukker til stadighet opp til overflaten og kaster lange skygger over det politiske landskapet i USA. Sakte men sikkert avdekkes et politisk system som står ansvarlig for korrupsjon, feilinformering av offentligheten, og betydelig misbruk av makt. Behovet for et oppgjør med fortiden er stort, og sammenlikninger med Nurnberg-prosessen sees oftere i amerikanske medier. Det er et økende politisk press for at man må ha et rettslig oppgjør med hva som har foregått i Irak og Afghanistan de siste 8 årene.

(mer…)

Norges rolle i Afghanistan

Kom nettopp hjem fra en debatt på Chateau Neuf her i Oslo med tittelen «Norge i Afghanistan». Norges rolle i Afghanistan er et omdiskutert tema, og det er også ulike meninger om dette innad i Changemaker. Det kommer til å bli interessant på årssamlingen nå i juni da vi skal diskutere en ny uttalelse på Norges rolle i Afghanistan, og jeg vil gjerne starte diskusjonen allerede her og nå.

Jeg hadde på vegne av Changemaker forberedt et innlegg til debatten som grunnet tid ble kortet ned en del, men jeg vil uansett lime inn det opprinnelige innlegget her.

(mer…)