Handel

Should I Stay, Or Should I Go?

«Should I Stay Or Should I Go?» lurte The Clash på i låta med samme navn. Det samme kan sies for Doha-runden her i WTO – skal den fortsette eller skal den avsluttes?

Hva er det egentlig som skal skje på denne konferansen?
For et enkelt overblikk anbefaler vi å lese denne artikkelen: http://changemaker.no/fra-doha-til-nairobi-hvilken-vei-gar-wto/

Siden sammenbruddet av Doha-forhandlingene i 2008 har det vært snakk om hvor man skal gå videre. På ministermøtet på Bali i 2013 var det snakk om å avslutte Doha-runden. Utviklingslandene, med G90-landene i spiss, ønsker å fortsette den, siden det forhandles om tema som er viktige for dem, som landbruk, markedsadgang og WTOs regler.

There is Power in a Union?
I WTO forhandler man kun multilateralt om de temaene som er oppe i den aktuelle forhandlingsrunden, og ingen andre temaer. Når noen land nå vil nå avslutte Doha, er det fordi de ønsker å forhandle om andre temaer («singapore-sakene» som vi nevnte i går). Hvis man ikke avslutter Doha-runden, vil Doha-temaene være de eneste multilaterale forhandlingene som skjer i organisasjonen. Hvis man faktisk avslutter runden, betyr ikke det at man må slutte å forhandle på disse temaene, men de vil ikke lenger være det eneste fokuset. Tidligere erfaring med maktforhold i WTO kan tyde på at det likevel i praksis vil være mest andre temaer som blir forhandlet, og at presset på å komme til konsensus på disse viktige temaene vil forsvinne.

Og så blir det dårlig stemning…
På hvert ministermøte skal WTO prøve å vedta en ministererklæring. Siden alle avgjørelser i WTO krever konsensus, er det mest sannsynlige utfallet at  del tre av denne erklæringen (som er den delen som skal stake veien videre for WTO) i år ikke kommer til å si at man viderefører Doha-runden. Men den kommer sannsynligvis heller ikke til å si at man avslutter den. Så hva skjer da? Det gjenstår i så fall å se. For utviklingsland kan det trolig være bedre å ikke formelt avslutte runden enn å gjøre det, hvis det betyr at de fortsatt kan ha noe tyngde i forhandlingene på disse temaene.

Dette er ikke akkurat et ideelt utfall, men per i dag ser det ut til å være den mest sannsynlige løsningen. I går var det mye murring i kulissene, der mange så ut til å være negative til utsiktene til enighet på de forskjellige temaene, og til en god erklæring generelt. I følge våre kilder har det vært krast språk på noen av forhandlingsrommene, og dårlig stemning mellom en del land på noen forhandlinger. Hvis dette fortsetter er sannsynligheten for enighet svakere.

Bridge Over Troubled Water
Vi hadde håpet å få klarhet i Norges posisjon i disse forhandlingene, og kanskje spesielt på videreføring av Doha-runden, og hadde håpet at Norge skulle støtte utviklingslandene som vil komme til en enighet på Doha-temaene. I går fikk vi vite at Norge ikke kommer til å gå ut med noen spesiell posisjon, fordi Børge Brende skal sitte i gruppa som skal lede arbeidet med del én og tre av ministererklæringen. Denne gruppa er avhengig av god diskusjon mellom seg og med alle de deltakende landene, så derfor velger Norge å ikke gå ut med en posisjon og heller fungere som brobygger mellom landene som er uenige.

20151215_182340

I Norge kommer man tett på makta, bokstavelig talt. Her får norsk sivilsamfunn i Nairobi oppdatering på gårsdagens forhandlingssituasjon fra Norges ambassadør til WTO, Harald Neple.

I dag er dagen da forhandlingene setter i gang for fullt, både på ministererklæringen, og på de ulike temaene under Doha-runden. Vi følger med, så godt vi kan fra vårt telt med halvveis strøm og veldig halvveis internett, og oppdaterer dere etter hvert! Så følg med på twitter (@KariEriksen1 og @VilbjorgMeyer) og på facebook.

14.12: Fra klima til handel – julekalenderen flytter til Kenya

I guess it rains down in Africa… Now more than ever!
Til 20 grader, massevis av hyggelige mennesker og et svært uvanlig regn (på grunn av klimaendringer??) har Kari Elida og Vilbjørg landet i Nairobi for å følge opp den tiende ministerkonferansen i Verdens Handelsorganisasjon (WTO). Delegasjoner fra 162 land møtes de neste fire dagene for å forhandle seg fram til konsensus om hvilke handelsregler som skal gjelde for medlemslandene de neste årene, og vi er her for å delta på sivilsamfunnsmøter og rapportere tilbake til dere.

12395287_10153148543016502_1922171430_n (1)

Vilbjørg tok med «Grønnpolenflagget» som hun har hatt med seg på reise gjennom Europa til klimakonferansen i Paris. Nå får Nairobi også møte Grønnpolen!

(mer…)

Access to Medicines Week

 

Access to Medicines Week

Neste års hovedtemakampanje i Changemaker skal handle om patenter og tilgang til medisiner, men det er ingen grunn til å vente dersom du vil begynne å lære mer om temaet allerede nå!

Den kommende uken arrangerer nemlig studentorganisasjonen Universities Allied For Essential Medicines flere arrangementer i forbindelse med deres Access To Medicines Week. Bor du i Oslo, Tromsø eller Bergen er dette en perfekt mulighet til å tjuvstarte på nerdingen til neste års kampanje.

I Bergen er det arrangement allerede i kveld (mandag). Klokken 18.30 på BB-bygget kan du få gratis pizza og et spennende foredrag om neglisjerte, tropiske sykdommer. Event-info finner du her: https://www.facebook.com/events/557922444357867/

I Oslo er det gratis pizza og filmvisning på plakaten onsdag kveld. Møter du opp på Domus Medica kan du få med deg filmen “Fire in the Blood”, som handler om kampen for å tvinge selskaper til å selge AIDS-medisiner til anstendige priser. Flere av medlemmene i Changemakers Global Helse-utvalg har kalt filmen for en av de mest provoserende de har sett, så her er det mulighet for å få liv i engasjementet! Mer info om eventen her: https://www.facebook.com/events/1663681500514252/

Bor du i Tromsø må du vente litt lenger med nerdingen, men 12 november blir det til gjengjeld et særdeles spennende seminar fra Leger Uten Grenser som vil snakke om erfaringer med feltarbeid i India. Her kan du komme kl. 16:30 for bakst, kaffe og et spennende innblikk i helsearbeid på bakken. Event-info finner du her: https://www.facebook.com/events/501087663401708/
Og skulle du være så uheldig å ikke være på noen av disse stedene er det ingen grunn til å frykte. UAEM har nemlig skrevet en knakendes god kronikk om årets nobelpris i medisin som gikk til forskning på neglisjerte sykdommer. Den kan du lese her: http://www.aftenposten.no/viten/Arets-nobelpris-i-medisin-var-en-nobelpris-for-de-fattige-8208581.html

Finansiering for utvikling – hva er egentlig greia?

2015 er et viktig år i utviklingspolitikken og sentralt i år er det man snakker om som «de tre store» konferansene. Da mener man egentlig Finansiering for utvikling, nye bærekraftsmål og klimaforhandlingene i Paris. Først ute av disse er Finansiering for utvikkling, som begynner i Addis Ababa i Etiopia i dag.

Disse forhandlingene handler kort sagt om hvordan verden skal være i stand til å finansiere bærekraftig utvikling og de nye bærekraftsmålene som skal vedtas i FN i september. Samtidig legger de grunnlaget for begge de store konferansene senere i år.

Addis Ababa Action Agenda

I oppløpet til konferansen i Addis, har det de seneste ukene pågått lange forhandlinger i New York, for å prøve å komme frem til et avtaledokument. Det siste utkastet til en avtale kom under en uke før konferansen starter. Dette utkastet, «Addis Ababa Action Agenda», er et 30-siders langt dokument som tar for seg temaene; statlige offentlige ressurser, nasjonal og internasjonal privat næringsliv og finans, internasjonalt utviklingssamarbeid, internasjonal handel og gjeld med mer. Altså et ganske så omfattende dokument.

Navnet på avtaleutkastet kan virke ganske misvisende. Slik det ligger an før konferansen begynner, er det ikke mye av dokumentet som legger opp til «action». Mange steder er språket vagt og uforpliktende.

Børge Brende er klar for FFD i Addis. Foto:Kyrre Lien

Norge har i denne prosessen spilt en veldig viktig rolle, fordi vi sammen med Guyana har ledet prosessen. Det har samtidig gjort at Norge i plenumsforhandlingene ikke har vært i stand til å føre en progressiv politikk og være forkjemper for de sakene de mener er viktige. Changemaker mener at Norge i denne prosessen likevel burde vært mer progressive på flere områder. Nå i innspurten av forhandlingene er det spesielt to områder at Børge Brende burde vært en mer aktiv forkjemper. Les Changemaker sin kronikk i Vårt Land fra lørdag 11.07 her

Grunnlaget for suksess

Finansiering for utvikling er ikke bare viktig i seg selv. På toppen av at det er helt essensielt å bli enige om hvordan man skal utnytte private finansstrømmer og presse på for å opprettholde bistandsnivået, er denne konferansen også viktig for årets andre to store konferanser. Utviklingsland sier at de ikke vil være i stand til å ta på seg store forpliktelser, hverken når det gjelder nye bærekraftsmål eller utslippskutt, hvis de ikke ser at de komemr til å få finansiell støtte til å gjennomføre de.

Følg med på hva som skjer i forhandlingene i løpet av uka her på bloggen, og følg Håvard (@haavardaagesen) og Guro (@GuroKlausen som følger forhandlingene i Addis.

WTOrdliste

Har du noen gang lest en artikkel om handel, og så blitt demotivert av at du ikke skjønte hva de skrev om og hva alle forkortelsene betyr? Frykt ikke, handelsutvalget hjelper deg! Her er en ordliste over (nesten) alle begreper du trenger for å forstå verdenshandelen.

Generelle handelsbegreper

Bilaterale avtaler
Avtale mellom to parter, mellom to land eller grupper av land.

Plurilaterale avtaler
Avtale mellom flere enn to parter.

Multilaterale avtaler
Avtale mellom mange parter.

MUL/LDCs – Minst utviklede land/ Least developed countries
FNs liste over de mest sårbare land i verden i forhold til nasjonalinntekt, helse, utdanning og økonomisk sårbarhet. I år regnes 48 land som MUL-land.

FTA – frihandelsavtale/free trade agreement
En avtale mellom to eller flere parter om handel uten høye tollrestriksjoner og uten store barrierer for handel.

Proteksjonisme
Økonomisk politikk for å begrense handel med mål om å beskytte (protect) et marked, for eksempel gjennom bruk av toll.

Handelsfasilitering
Å legge til rette for en lettere handel i liberalistisk ånd, altså et friere marked.

Handelsvridning/Distortion of trade
Politiske vedtak som er mer fordelaktige for noen enn andre, som favoriserer noen  mer enn andre, som gjør at ikke alle konkurrerer på samme grunnlag.

Verdikjede
Alle ledd, tilførsler av verdi som er inkludert i en vare, fra produksjon av råvare til konsumering. Ved å analysere verdikjeden kan en skape en konkurransedyktig vare.

SMEs – Små og mellomstore bedrifter/Small and Medium-sized Enterprises
Bedrifter med et begrenset antall ansatte. Antallet varierer noe mellom land.


Hva må du vite om WTO?

WTO – Verdens handelsorganisasjon/World Trade Organisation
Organisasjon som ble startet i 1995 etter en revisjon av GATT-avtalen. Jobber med globale handelsregler mellom nasjoner. Målet er å sørge for at handel foregår så jevnt, forutsigbart og fritt som mulig. WTO har 160 medlemsland.

GATT – General Agreement on Tariffs and Trade
Avtale om varehandel fra 1948. GATT er forløperen til WTO.

GATS – General Agreement on Trade in Services
WTOs første avtale om handel med tjenester.

Doha-runden
WTO-forhandlinger som startet i Doha, Qatar i 2001. Mål om å sette utviklingsland sentralt. Samtalene kollapset i 2008, mye på grunn av uenighet om beskyttelse av jordbrukshandel og subsidier, og uenighet om bevilgninger fra rike land. Konfliktene er stort sett mellom rike og fattige land.

Bali-pakken (The Bali Ministerial Declaration)
På ministermøte på Bali i 2013 ble det innført en “handelspakke” som en del av forhandlingene i Doha-runden. Pakken inneholder en rekke beslutninger som har som mål å effektivisere handelen slik at utviklingsland får flere verktøy til å sikre egen matsikkerhet, og for å øke MUL-landenes handel med andre land.

AoA – Agreement on Agriculture
WTO-avtale om handel med landbruksprodukter.

NAMA – Non-Agricultural Market Access
WTO-forhandlinger om liberalisering av handel med andre varer enn jordbruksvarer

Aid for Trade
WTO-initiativ for å anerkjenne rollen handel kan spille i utvikling, og fremme utviklingslands posisjon i internasjonal handel. Ønsker å mobilisere ressurser for å adressere de handelsrelaterte hindringene utviklingsland møter.

EIF – Enhanced Integrated Framework (for trade-related assistance for LDCs)
Program under Aid for Trade, sponset av donorer (blant annet Norge). Skal få flere ut av fattigdom og bidra til bærekraftig utvikling ved å hjelpe MUL-land å bli mer aktive i det globale handelssystemet.

ITA – Information Technology Agreement
Mekanisme for å kutte toll på informasjonsteknologi.


Hva annet burde du vite om?

EFTA – Det europeiske frihandelsforbund/European Free Trade Association.
Det europeiske frihandelsforbund, et europeisk økonomisk samarbeid som består av Norge, Island, Liechtenstein og Sveits.

TISA – Trade In Services Agreement
Plurilateral frihandelsavtale om tjenester som er under forhandling utenfor WTO, men med tanke om å ta det inn i WTO senere. Omdiskutert på grunn av mye hemmelighold,  og en bekymring for at for mange sektorer kan bli liberalisert uten mulighet til å regulere dem igjen senere.

TTIP – Transatlatic Trade and Investment Partnership
Frihandelsavtale som for tiden forhandles mellom EU og USA, under stort hemmelighold. TTIP har som formål å innføre felles regler på handel med varer og tjenester. Fattige land som ønsker å handle med USA og EU kan bli tvunget til å gå med på de samme reglene.

BITs – Bilaterale investeringsavtaler/Bilateral Investment Treaties
Investeringsavtale mellom to parter (ofte et rikt og et fattig land), der selskaper fra begge parter får like muligheter til å investere hos hverandre. Som regel er det selskaper fra rike land som investerer i fattige land. BITs slik det er utformet i dag er problematisk fordi investoren gis mange rettigheter, men pålegges få plikter. Dette kan i verste fall gå på bekostning av vertslandets utvikling.

MDGs – Tusenårsmålene/Millennium Development Goals
FNs utviklingsmål, startet 2000 og skal fullføres i 2015.

SDGs – Bærekraftsmålene/Sustainable Development Goals
Forslag til mål som skal følge opp det Tusenårsmålene begynte på. Skal godkjennes i FN i slutten av 2015 og tre i kraft 1.januar 2016

EGA – Handel med miljøvarer/Environmental Goods Agreement
Påbegynt plurilateral forhandling, formelt utenfor WTO, om frihandel på miljøvarer.

ICTSD – International Centre for Trade and Development
Uavhengig organisasjon som siden 1996 har jobbet for å fremme bærekraftig utvikling gjennom handelsrelatert politikk.

Så, nå håper vi du er bedre rustet til å forstå handelsverdenen. Hvis det er noe du lurer på, bare send oss en mail på handel@changemaker.no.

Referat fra en utvalgshelg

Elfi Thrane Bemelmans fra handelsutvalget har skrevet dette «referatet» fra utvalgshelg forrige helg.

Hei på dere blogglesere,
Den 20. – 22. mars hadde handelsutvalget utvalgshelg i Bergen, og det vil vi fortelle dere litt om. Utvalgshelgen var produktiv, spennende, hyggelig, morsom og selvfølgelig lærerik. La oss utdype:

Utvalgshelgen var produktiv ikke bare i fordi vi fikk gått gjennom sakslisten, lært masse, skrevet to blogginnlegg og en artikkel til magasinet, men også i form av internhumor. Hva er internt i handelsutvalget kan du lure på? Vel, hva er det som ligger til grunn for ALT i verden: all politikk, alle endringer, urettferdigheter, fattigdom, handel, investeringer og gleder(?)?

It’s cash, money baby, ”pæng” på godt trøndersk og ”penger” på godt norsk. I vårt arbeid er i hvertfall penger det det viktigste som fins! Investeringer, handel, handelsavtaler, forhandlinger – penger står i sentrum! Derfor baserer vår internhumor seg på akkurat dette. I den anledning har vi være produktive i helgen og satt sammen en pengebasert spilleliste som du kan høre her:

https://open.spotify.com/user/kelida/playlist/01pxeVl79xLYyTXjrqlnsv .

Utvalgshelgen var spennende på mange måter, men det er kanskje én som fascinerte mest. Har du noen gang opplevd at du kommer så dypt i en tankerekke f.eks. om hvordan verden henger sammen at du både blir forvirra, gal og trist? Når du rynker på pannebryna, river deg litt i håret og stammer «men, men, men, ehm, men hvis .. ååhåhå, argghhh«?  Vel, dette opplevde vi iløpet av helgen. Kanskje det ikke føles akkurat sånn for alle, men noe i den duren.

Bare følg litt med nå og se hva du tenker:
(Valgfritt å lese. Hvis du synes det er for langt, bare hopp til neste avsnitt, det med stjerne *)

I helgen jobbet vi mye med TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) som er en internasjonal avtale som blant annet omhandler patenter.

  1. Changemaker og andre ser problemer med hvilke konsekvenser denne har for tilgang til medisiner, fordi den kort sagt gjør det dyrt å kjøpe medisiner og legger føringer for at folk som kan tjene penger på å finne nye medisiner og ta patent på disse.
  2. Dette igjen gjør at det forskes mer på medisiner man kan tjene på å selge, altså medisiner til mennesker og stater med cash-money-flow.
  3. TRIPS-avtalen har eksistert siden midten av 1990-tallet og er godt forankret og har allerede lagt føringer. I 2001 på ministerkonferansen i Doha ble problemet med TRIPS og tilgang til medisin snakket om, og det har siden vært et fokus på å tilrettelegge og lage unntak.
  4. Vi er i 2015 og ting er ikke godt nok endret. Det er hele tiden småpirk, og sånn er det i resten av verden også, i FN, og Norge, og demokratier. Vi har store, omfattende og komplekse systemer som er knyttet til hverandre, og samtidig knyttet til demokrati.
  5. Endringer tar lang tid, det må vi bare innse, men hjelper!
  6. Men hvis man vil gjøre en stor endring krever det at man har et alternativ og en plan for hvordan overgangen skal foregå, og ALLE må være enige i dette.
  7. Tenk om vi er på feil spor i verden, om menneskerettighetene ikke er det rette sporet og kjøre på, de rette verdiene å legge til grunn for alt, hvordan skal man da gå tilbake på noe sånt.
  8. Æææ… men, men, ehm, men hvis .. ååhåhå, argghhh!

* Slike tankerekker kommer man av og til bortom, og de er vriene. I slike tilfeller er det veldig godt å ha med-utvalgsmedlemmer som har vært borti det samme, som kan fortelle at KLART VI KAN FORANDRE VERDEN! Det som er så godt er at vi i Changemaker har en god forståelse for disse store systemene. Gjennom kunnskap og denne forståelsen vet vi også når og hvor man skal påvirke.

Antall forvirrende og frustrerende tankerekker ila. utvalgshelgen: 2
Antall utvalgsmedlemmer beredt til å hjelpe deg hvis du skulle komme utfor det samme: 7 (og forøvrig også hele Changemaker)

Utvalgshelgen var hyggelig av den enkle grunn at handelsutvalget er delt mellom Oslo og Bergen, og våre to grupper fikk endelig møtt hverandre igjen. Dette korte avsnittet har som eneste hensikt å informere om at utvalget er splittet mellom Bergen og Oslo, snufs, men lenge leve skype og all annen teknologi som gjør det mulig. (Eller kanskje ikke ”lenge leve” hvis teknologien er skadelig for miljøet (fly!!) og om selskapene flytter hovedkontor og datterselskaper til land hvor skatteavtalene er gunstigere (Skype!!) #kapitalflukt #ikkjebra #skypeiDublinforeksempel  #fyirland  #merenndettekanikkevi #menhørmedutvalgetforgjeldogkapitalflukt)

Utvalgshelgen var morsom fordi vi fikk tatt morsomme bilder som dette her.

1891304_10155324239960582_2478561940086547243_o 11071756_10155324239945582_5786406472744357937_o

Og til slutt la oss si at utvalgshelgen var lærerik, som jo på mange måter var målet med helgen. Vi fikk satt oss godt inn i TRIPS, BITs (bilaterale investeringsavtaler) og mye mer. Vi føler oss enda mer klare for våren, ÅS, sommerSNU og handelsrelaterte ting som skjer. 

Hurra for utvalgshelg, ikke så hurra for forvirrende og frustrerende tankerekker, hurra for at sola har begynt å smette inn i hverdagen og hurra for at vi nærmer oss ÅS. God påske til alle og enhver, kos dere med Poirot, appelsin, karse, påskeharen, kryssord, egg, kako kanskje og det dere vil kose dere med egentlig. 

Snakkes, over og ut – Handelsutvalget

Sammen om klesindustrien

Hver morgen drar folk på jobb. Noen liker den, andre skulle gjerne gjort noe annet, tjent litt mer, noen forakter den, men for noen er faktisk ikke valget av jobb så veldig bredt. Dette er tilfellet i lavkostland som for eksempel Bangladesh, Kambodsja og Kina. Her jobber flere hundre tusen innen tekstilproduksjonen.

954124

 

Det er kanskje ikke så ille, tenker du kanskje? Tekstilindustrien sysselsetter mange, og det å ha en jobb er jo bedre enn å ikke ha en. Så hva er egentlig problemet?

Problemet er at bak den billige prislappen som henger på genseren, er det faktisk et menneske som har jobbet i et trangt, dårlig bygd lokale i tolv timer, med en timeslønn som ikke en gang dekker de grunnleggende behovene et menneske har. Det vil blant annet si behov for livsnødvendigheter, sånn som mat, drikke, ren luft og  tak over hodet.

Dette er et tema som er blitt belyst mye siden 2014, men selv om temaet blir snakket mye om, dør det fortsatt mange mennesker i disse bedriftene. Nå er det på tide å slutte og snakke om det, og faktisk begynne å gjøre noe!

Det finnes flere tiltak som kan iverksettes for å forbedre arbeidsforhold og lønn i disse industriene, og noe av det letteste man kan gjøre er for eksempel å slutte og kjøpe klær fra butikker som tilbyr arbeiderne sine dårlige lønninger og arbeidsvilkår. Vi bor jo tross alt i et av verdens rikeste land, så det bør ikke være et problem å betale litt ekstra, sånn at flere kan få et bedre liv.

Framtiden i våre hender jobber også for å øke lønna til arbeiderne. Dette gjør de ved hjelp av kampanjen “Jeg vil gi tieren min”, som tilsier at man betaler ti kroner mer for plagget, slik at arbeiderne kan få høyere lønn. Framtiden i våre hender sier at en tier mer for et klesplagg kan doble lønna. Det er ikke mye det er snakk om, vi må bare være villig til å kjempe.

Jeg tror vi trenger hjelp, vi må ha flere organisasjoner som engasjerer seg og jobber mot dette målet, og det er derfor jeg mener at dette er noe Changemaker bør jobbe med.