Forfatter: minahennummohseni

Verdens vanndag: Bedre vann vil gi bedre jobber

I dag, 22. mars, er det FNs internasjonale dag for vann, og temaet for årets vanndag er «Water and jobs».

Peacekeeping - UNMIT
UN Photo/Martine Perret

Nesten halvparten av alle arbeidere, det vil si ca 1.5 milliarder mennesker, jobber i vannrelaterte sektorer. I tillegg er så godt som alle jobber avhengige av vann og av dem som sørger for at vannet er rent og at vi har tilgang til det. For eksempel jobber 1 milliard mennesker med fiske, landbruk og skogbruk. For at disse menneskene skal overleve er de helt avhengige av tilgang til rent vann i tilstrekkelige mengder. Til tross for den viktige jobben de gjør, opplever millioner av mennesker som jobber med vann at de ikke blir beskyttet av grunnleggende arbeidsrettigheter. Årets vanndag fokuserer på hvordan nok, rent vann kan forandre arbeideres liv, og på den måten forandre hele samfunn og økonomier. Bedre vann vil gi bedre jobber!

 

 

I 2015 ble FNs bærekraftsmål valgt. Dette er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene, og består av 17 mål som skal oppfylles innen 2030. Mål nr. 6 er å sikre bærekraftig forvaltning av, og tilgang til, rent vann og gode sanitærforhold for alle. FNs tusenårsmål var forgjengeren til bærekraftsmålene. Tusenårsmålene var åtte mål for bekjempelse av fattigdom som ble vedtatt i år 2000, og som skulle nås innen 2015. Mål nr. 7, delmål C var å halvere andelen mennesker uten tilgang til rent vann – og det ble nådd! Fremdeles mangler flere enn 600 millioner mennesker tilgang til rent drikkevann, så vi har en jobb å gjøre. Men vi ser at økt fokus på tilgang til vann gir resultater, og når vi har fått et eget mål for vann i bærekraftsmålene er det grunn til å være optimistiske!

 

Mer informasjon om verdens vanndag: http://www.unwater.org/worldwaterday
Mer informasjon om FNs bærekraftsmål: http://www.fn.no/Tema/FNs-baerekraftsmaal/Dette-er-FNs-baerekraftsmaal

Reklamer

Access to Medicines Week

 

Access to Medicines Week

Neste års hovedtemakampanje i Changemaker skal handle om patenter og tilgang til medisiner, men det er ingen grunn til å vente dersom du vil begynne å lære mer om temaet allerede nå!

Den kommende uken arrangerer nemlig studentorganisasjonen Universities Allied For Essential Medicines flere arrangementer i forbindelse med deres Access To Medicines Week. Bor du i Oslo, Tromsø eller Bergen er dette en perfekt mulighet til å tjuvstarte på nerdingen til neste års kampanje.

I Bergen er det arrangement allerede i kveld (mandag). Klokken 18.30 på BB-bygget kan du få gratis pizza og et spennende foredrag om neglisjerte, tropiske sykdommer. Event-info finner du her: https://www.facebook.com/events/557922444357867/

I Oslo er det gratis pizza og filmvisning på plakaten onsdag kveld. Møter du opp på Domus Medica kan du få med deg filmen “Fire in the Blood”, som handler om kampen for å tvinge selskaper til å selge AIDS-medisiner til anstendige priser. Flere av medlemmene i Changemakers Global Helse-utvalg har kalt filmen for en av de mest provoserende de har sett, så her er det mulighet for å få liv i engasjementet! Mer info om eventen her: https://www.facebook.com/events/1663681500514252/

Bor du i Tromsø må du vente litt lenger med nerdingen, men 12 november blir det til gjengjeld et særdeles spennende seminar fra Leger Uten Grenser som vil snakke om erfaringer med feltarbeid i India. Her kan du komme kl. 16:30 for bakst, kaffe og et spennende innblikk i helsearbeid på bakken. Event-info finner du her: https://www.facebook.com/events/501087663401708/
Og skulle du være så uheldig å ikke være på noen av disse stedene er det ingen grunn til å frykte. UAEM har nemlig skrevet en knakendes god kronikk om årets nobelpris i medisin som gikk til forskning på neglisjerte sykdommer. Den kan du lese her: http://www.aftenposten.no/viten/Arets-nobelpris-i-medisin-var-en-nobelpris-for-de-fattige-8208581.html