Forfatter: Embla Jørgensen

Bloggen på flyttefot

I april fikk Changemaker nye nettsider som inkluderer egen underside for både blogg og magasin. Frem til nå har noen poster blitt publisert dobbelt, men med nytt semester forsøker vi å fase ut bruk av wordpress-bloggen til fordel for changemaker.no/blogg. Har du lyst til å bidra med artikler på den nye bloggen? Send en mail til jarand@changemaker.no, så oppretter vi bruker for deg.

Reklamer

«Kor er pengane?»

Dette er eit spørsmål vi har hørt mykje dei siste dagane vi har tilbragt i Sør Afrika. Landets president, Mr Zuma, har nettopp vorte tatt i stikke handa i statskassa, og etter 130 år med gruvedrift ser Sør Afrikanerar flest, lite til pengane. Så kor er dei? Gjennom «Alternative Mining Indaba» i Cape Town har Embla og eg fått eit innblikk i afrikansk gruvedrift og internasjonal kapitalflukt.

rsz_1final-a

Meir enn 50 % av afrikanske land er avhengige av naturressursar og utvinning av olje, kol, diamanter,  gull og andre mineral er essensielt for kontinentets utvikling og velferd. Ein skulle trudd at Afrika, som eit so ressursrikt kontinent, hadde dei rikaste og mest utvikla landa i verda. Men dette er ikkje tilfellet.

Afrika blør pengar; Kvart år forsvinn 50 milliard dollar ut av Afrika som ei følge av ulovlig kapitalflukt. Ulovlig kapitalflukt, eller skatteunndragelse vert mellom anna utført av multinasjonale selskap gjennom bruk av skatteparadiser, finansielt hemmelighold og ulovlig internprising. I tillegg til den ulovlige kapitalflukten tapar det afrikanske kontinentet mykje pengar gjennom dårlige skatteregimer og urettferdige handelsavtalar. Strukturane som eksisterer i dag gjer det lett for multinasjonale selskap å utnytte ressursane på kontinentet.

STOP-THE-BLEEDING-logo.jpg

Dei multinasjonale selskapa i gruveindustrien er ofte store og mektige. Dei har som regel komplekse selskapsstrukturar med fleirfoldige underselskap, eller datterselskaper, baserte i forskjellige land. Gjennom ulovlig internprising selg selskapa verdilause tjenester og produkter til ufattelig høge prisar imellom dei underliggande selskapa. På denne måten klarer dei å flytte pengar over landegrenser og unngå at inntektene fra utvinninga vert skattlagt i landet ressursane vert henta ut. Inntektene vert plasserte i skatteparadis, lav- eller nullskatt-soner i den rike delen av verda, noko som gjer at nesten all inntekt går til profitt for selskapet og lite eller ingenting vert igjen i landa som eigentlig eig ressursane. Skatteinntekter er ekstremt viktige for nasjonal og regional utvikling, til dømes får Noreg 78% skatt fra selskapa i norsk oljesektor, desse pengane har ført til at Noreg er eit av dei rikaste landa i verda. I kontrast klarer landa som utgjer det sørlige Afrika berre å hente ut 10% skatteintekter fra selskapa i utvinningssektoren.

Summen som forsvinn fra kontinentet tilsvarar prisen for to nye og moderne sjukehus i kvart afrikansk land, kvart år. Men istaden for å gå til fattigdoms reduksjon, helse, utdanning og generell velferd forsvinn pengane og gjer at rike vert rikare og fattige, fattigare..

12699132_10207061842162823_910084821_o

BenchMark markerte «stop the bleeding» på AMI

For å bevare inntekter i afrikanske land og unngå ulovlig kapitalflukt må selskap vere opne om kor mykje dei tjener og kor mykje dei betalar i skatt. Og i rapporten fra AMI krev sivilsamfunnet at statar  må innføre land-for-land rapportering (LLR) for å forsikre seg om at selskapa er ærlige. Noreg har, som føregongsland, innført LLR etter Siggy-kampanja til Changemaker (https://changemaker.no/stor-seier-i-siggy-kampanjen/) men denne er ikkje tilstrekkelig for å bekjempe skatteunndragelse ettersom den ikkje gjeld i skatteparadis. Noreg må svare på kravet og styrke LLR for å sørge for at selskap ikkje lenger kan stjele pengar fra dei fattige land. I tillegg krev AMI at Afrika må få ein automatisk informasjonsutvekslingsavtale med sine handelspartnerar, ettersom Noreg er ein av desse meiner vi at Noreg må arbeide for at ein slik avtale skal vere internasjonal då fattige land ofte ikkje har makt og ressursar nok til å kreve gode nok avtalar. 

Det internasjonale skattesystemet er urettferdig og skapar større ulikheit mellom folk og land. Mykje må verte gjort i Afrikanske land for å styrke skattlegginga av selskap og unngå konkurranse over investeringar gjennom eit «race to the bottom». Men fattige land som er avhenging av utvinningssektoren skal ikkje måtte ta kampen aleine. Noreg må dele våre erfaringar som eit land rikt på naturressursar og arbeide for rettferdige avtalar med meir openheit.

 

 

Hjertelig helsing,
Mari og Embla på tur
Johannesburg, Sør Afrika

For meir informasjon sjekk ut:
http://stopthebleedingafrica.org/
http://altminingindaba.co.za/

Alternative Mining Indaba i Cape Town!

Hei!

De siste tre dagene har vi deltatt på Alternative Mining Indaba (AMI). Dette er en konferanse om gruveindustrien der medlemmer fra sivilsamfunn i en rekke land deltar. I år var det over 350 deltakere, i hovedsak fra sørlige Afrika, men også andre land og kontinenter. Det var 7. gang AMI ble arrangert. Utgangspunktet var at gruveindustrien årlig avholder en konferanse i Cape Town og at ikke statlige-organisasjoner derfor så behovet for en alternativ konferanse som heller fokuserer på medaljens bakside.

Det overordnede slagordet for årets AMI var ”making natural resources work for the people”. Det ble mange ganger fremhevet at Afrika er et kontinent med enorme naturressurser og at det derfor er et stort paradoks at forvaltningen av disse kommer befolkningen så lite til gode. Noen av problemene som ble trukket frem er at lavt skattenivå fører til lite inntekter for landene der utvinningen skjer, at gruvedriften ofte er svært forurensende og kan ødelegge livsgrunnlaget for mange mennesker. Tvangsflytting som følge av gruvedrift er også et utbredt problem som ble fremhevet. Det var i det store og hele bred enighet om at gruvedrift byr mange sosiale, helsemessige og miljømessige problemer, men at det er mulig å jobbe for en mer rettferdig måte å drive utvinning på.

AMI_banners_2016withdates-1024x267

AMI besto av flere plenumsarrangementer bl.a. paneldebatter, tale fra en representant fra gruveindustrien og appeller fra lokalsamfunn som påvirkes av industrien. I tillegg var det lagt opp til en del gruppearbeid innen de følgende temaene:

  • Mining and taxation
  • Access to remedy: litigation and mining
  • Artisanal and small scale mining
  • Business and human rights
  • Gender and extractives

I løpet av tre dager fikk gruppene faglige presentasjoner om ulike aspekter ved temaene, debatterte ulike saker og var del av worskops om politikk på områdene. Vi deltok på gruppearbeidet om skattlegging av gruveindustrien (mer om det kommer i neste innlegg). Hver av gruppene kom frem til ulike politiske krav de var enige om. Dette ble en del av et helhetlig dokument der alle kunne komme med endringsforslag.

For spesielt interesserte ligger det endelige dokumentet her: http://altminingindaba.co.za/2016/02/10/ami2016-final-communique/

Konferansen ble avsluttet av en felles protestmarsj i Cape Town sentrum. Målet for demonstrasjonen var hotellet der gruveindustrien holdt sin konferanse. Der var media til stede og dokumenterte mens alle sang og ropte slagord. Sjukt kult!

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

Stor klem fra Mari og Embla

Tre og en halv landkrabbe på jomfrutur

Fredsutvalget har hatt utvalgshelg på Jomfruland utenfor Kragerø. Vi snakker pappas 80-tallsmusikk med ‘Papa don’t preach’ av Madonna og Dire straits på music-angelen, påskegodt på halv pris, og geocatching på sykkel.

 

For å underbygge tittelen åpner vi med noen sitater fra to av våre utvalgsmedlemmer:

Utvalgsmedlem Aebykier: Dere vet Kon-tiki? Ja, sånn flåtegreie? Jeg synes det er skikkelig spennende! Bare tenk å bygge seg og seile med en sånn flåte da!

Utvalgsmedlem Ingrid: Men må du ha sånn flåte da? Kan ikke en bobil være like ålreit da? Ikke så skummelt lissom.*

Se så glad man er på utvalgshelg!

Se så glad vi er på utvalgshelg!

Om du aldri har vært på Jomfruland utenfor Kragerø før; det er sjukt fint. En øy akkurat passe unna fastlandet, der man kan sykle rundt og hilse på trivelige hester, besøke eikeskogen med masse hvitveis, og selvfølgelig; – havet. Litt som å være på ferie på landet i Danmark eller Nederland. I alle fall skikkelig ferie å få være på et sånt sted!

Tur med båt ble det også tid til og vi så masse søte og artige seler, noe som visst egentlig ikke er så bra fordi det er altfor mange av dem og de spiser opp fisken og det er dårlig stemning for yrkes-fiskerne og hobbyfiskerne rundt Kragerø.

Og selvfølgelig har vi jobbet politisk og organisatorisk å. Vi har lært om autonome våpensystemer, skumle greier som Changemaker skal sette på dagsorden framover. Israel og Palestina og boikott ble diskutert med passe temperatur høy på diskusjonen. Tenk det. Vi så også en dokumentar om leiesoldater og businessen rundt det ble sett. Den var ikke så godt laget. Men visste du at leiesoldater var utbredt i middelalderen?

Om du leser dette og tenker: «Shit, jeg også dra på utvalgshelg og gjøre selsafari og geocatche! Men jeg er ikke innstilt til verv neste år..» så er det ikke for sent! Send en mail til nomkom@changemaker.no

Fred og kjærlighet fra PUFF

*Om du ikke tok denne referansen, må du huske på at Ingrid er fra Aurskog-Høland og at Aebykier er fra Kvam i Gudbrandsdalen. Innlandet med andre ord.

Kampanjen turnerer Norge

Etter en heidundrande rapportlansering i Oslo, har nå Fredsutvalget lagt i vei på høstens kampanjeturne! Lokalgruppene rundt om i Norge skal aksjonere, debattere og informere om kampanjen, og dette skal fredsutvalget selvfølgelig være med på.

puff

PUFF har ingen turnebuss, men jammen om vi skal turnere!

Screenshot 2014-11-04 22.05.34

Nesten alle lokalgruppene skal ha aksjonere, debattere og informere om kampanjen i løpet av november. Her ser dere reiseruta til fredsutvalget!

Første stopp på ruta er Bergen. På morgentimene idag har vi hatt aksjon på Studentsenteret i sentrum og samlet inn 273(!!) underksrifter. Målet er å passere 350 i løpet av dagen i morgen. Da arrangeres det debatt og seminar på samme sted. I nærheten av Bergen, sier du? Kom, da vel! Sjekk ut arrangementet på Facebook; «Krigsindustrien: Norges nye olje?»

bilde 1

Natalie godt i gang med hyggelig prat og underskriftsinnsamling.

Vel, gotta roll! Følg med på turen videre på Instagram med #diktatoreksport!

Baksiden av medaljen: ikke direkte nobelt av Norge

Når Norge deler ut en pris som skal anerkjenne arbeid for rettferdighet og menneskeverd, er det for flaut at vi samtidig bidrar til å opprettholde menneskerettighetsbrudd i diktaturer.   Fredsprisen deles ut på en av tre presmisser; “reduksjon av militærstyrker”, “arrangering av fredskongresser” eller “nasjonens forbrødring”. Derfor er det tankevekkende at Norge, samtidig som vi  deler ut fredsprisen til noen som har gjort fredsfremmende og rettighetsforkjempende arbeid, støtter vi regimer som opprettholder diktatur, undertrykkelse og menneskerettighetsbrudd, med norske våpen. Ikke direkte nobelt. Prisen til svensken Alfred Nobel, regnes som verdens mest ærefulle pris. ”Svensken, sier du? Er ikke nobleprisen Norsk, a’? Njo. Norge og Sverige var fortsatt i union da Nobel laget testamentet sitt, og nobelkomiteen skriver på sine nettsider at Nobel antakelig mente at Norge faktisk hadde bedre forutsetninger enn Sverige for å dele ut nettopp Fredsprisen. Landet vårt hadde nemlig ikke “de samme militaristiske tradisjoner som Sverige”. Norge, fredsnasjonen, ville egne seg bedre til å dele ut prisen. Vel. Vet ikke om Nobel hadde vært så stolt om han så oss nå, ass.

diktator

Baksiden av medaljen: fredsprisutdeleren sponser diktatorer som undertrykker egen befolkning, med norske våpen.

Gratulerer til Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi, med verdens mest prestisjetunge fredspris. Begge fortjener så definitivt anerkjennelse for det viktige arbeidet de gjør for universelle rettigheter, rettferdighet og menneskeverd. Imidlertid er det flaut at denne anerkjennelsen skal komme fra en “fredsnasjon” som samtidig opprettholder menneskerettighetsbrudd, og urettferdighet. Norge er nødt til å stanse dobbeltmoralen, og stanse eksport av krigsmateriell til autoritære regimer. Dette er en dobbelthet som ikke er levelig. changemaker.no/stanse. Klart vi kan gjenopprette verdigheten som fredsnasjon. 1921728337